bisschoppen

Paasbrief Nederlandse bisschoppen

“Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn.”

Zo opent de brief die de Nederlandse bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen hebben geschreven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De gehele brief lees je hier

IMG_0810 (2)

Palmtakjes Soest/Soesterberg gewijd in besloten viering

Tijdens een besloten viering op zondagmiddag 5 april, Palmzondag, in de HH Petrus en Pauluskerk werden de palmtakjes gewijd voor de Willibrordgemeenschap Soest en de St. Carolusgemeenschap in Soesterberg. Vanaf morgen kunnen belangstellenden deze gewijde palmtakjes afhalen in de drie kerken in onze gemeenschappen:

 • Petrus en Pauluskerk in het Stiltecentrum (dagelijks open van 8.3-0 – 17.00 uur)
 • H. Familiekerk op Witte Donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur en op goede Vrijdag van 14.00 – 17.00 uur.
 • St. Caroluskerk Soesterberg dinsdag 7 april en vrijdag 10 april tussen 9.00 en 12.00 uur en op Paaszaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur.

Hieronder enkele foto’s van de wijding van de palmtakjes door celebrant pastor Mauricio Meneses.

kaart

Paasboodschap van de pastoor in de ‘coronatijd’

Anno Domini 2020

Dierbare zusters en broeders in Christus, beste jongeren en kinderen, Hoe oud bent u, of jij: 18?, of misschien al 88? Maar eigenlijk maakt de leeftijd niet zo veel uit: zo’n merkwaardige periode als nu heeft niemand van ons meegemaakt, vermoed ik. Misschien slechts bij benadering. Hebt u een periode meegemaakt die u aan de ‘coronatijd’ doet denken? Als ikzelf in de tijd terug ga, dan kom ik uit bij de staatsgreep in Polen (mijn geboorteland) in het jaar 1981. Generaal Jaruzelski wilde toen door draconische maatregelen de vrijheidsbeweging  Solidariteit’(Solidarnosc) van Lech Walesa de kop indrukken. Vooral de bewegingsvrijheid was strikt ingeperkt. Thuis blijven was verplicht. Als je toch naar buiten kwam zag je patrouillerende politie of soldaten met pantserwagens of tanks. Hierin mankeert mogelijk het meest de associatie met de huidige periode. Het gevaar was toen zichtbaar, zelfs prominent opgesteld om af te schrikken. Onze tegenstander in 2020 is daarentegen onzichtbaar: ondanks een geweldige vooruitgang in de medische wetenschap zijn we niet in staat om hem op tijd te signaleren. Het minuscule virusje kan overal zijn… en toeslaan.

Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar. Juist daarom kon de overheid beschermende maatregelen nemen: vooral afstand houden en vaak handen wassen. In enkele uitzonderlijke situaties is het niet mogelijk om afstand te houden, denk maar aan de artsen en het verplegend personeel in het ziekenhuis – ja ook op de ‘corona’-afdeling. Priesters moeten ook weleens naar deze afdeling, voor de ziekenzalving. Ons gevoel is – heb ik ook van enkele collega’s mogen horen – dat we goed beschermd worden. Niet alleen een mondkapje en handschoenen worden gebruikt, maar ook een grote gezichtsbril en een eenmalig te gebruiken beschermend vest wordt ons aangemeten. Ondanks al die goede voorzorgsmaatregelen kreeg ik het toch even benauwd bij binnenkomst: ‘zal dit misschien mijn laatste pastorale activiteit worden…’ schoot er door mijn hoofd. Vervolgens was ik dankbaar dat ik daar, op dat moment, mocht zijn. De zieke bad goed mee. Het Onze Vader klonk nog heel duidelijk, ondanks de benauwdheid en een – geluiddempende – beademingskap. Daarom meende ik de zieke na afloop te kunnen bemoedigen met de woorden: ‘u kon nog zo krachtig bidden, ik denk dat u spoedig beter wordt’. ‘Nee, ik weet al dat ik doodga’ was het antwoord, met een blijk van dankbaarheid en overgave. Al de volgende dag werd dit bewaarheid. Op de gang heb ik de arts en de verpleegsters geprezen voor hun veeleisende werk en verzekerde hen van ons dagelijks gebed voor hen. Allemaal hebben ze een duim opgestoken met een dankbare glimlach van instemming. In de lift besefte ik, dat ik dat in andere tijden nooit zou durven zeggen, uit vrees uitgelachen te worden. In een schietgebed heb ik dan nog eens het leven van de zieken en ook mijn leven in Gods hand gelegd.

Enigszins opgelucht, maar ook dankbaar dat ik daar als priester zijnde mocht zijn, heb ik het ziekenhuis verlaten. Op weg naar huis peinsde ik nog steeds over het leven, ziekte en de dood. Als vanzelf kwamen de gedachten van de uitvaartmis van collega priester Hans van de Schepop opduiken, van enkele dagen eerder in de kerk van Soest. Een bijzondere viering was dat. Met weinig mensen vanwege de corona, maar de boodschap was er niet minder om geworden. Door de zelf gekozen teksten voor zijn uitvaartmis getuigde pastor van de Schepop groots van zijn overtuiging van een nieuw leven bij God, na de dood. Met name de schriftlezingen, 1 Kor. 15, 12-26 en Joh. 11.20-27, spraken zo nadrukkelijk over Jezus’ verrijzenis, dat ik opeens – kijkend naar de brandende paaskaars bij het altaar – meende alvast aan de Paaswake deel te nemen.

Het is mijn gestorven priestercollega mijns inziens goed gelukt om de deelnemers van zijn uitvaart wat vervroegd alvast richting Pasen te bewegen. Maar misschien toch niet te vervroegd! Van de Paasgedachte dienen we toch elke dag te leven, als Jezus leerlingen. Daar vinden we immers de kern van ons geloof: Jezus heeft de duisternis van de wereld (en ook van ons) overwonnen; Hij is het Licht. Dit licht moet echter steeds weer aangewakkerd en doorgegeven worden en dat is de taak (roeping) van Zijn leerlingen. Hoe kun je echter dit licht doorgeven in de coronatijd, een tijd van het afstand van elkaar houden? Heel simpel! Bellen, mailen, zwaaien, glimlachen enzovoort, veel kan nog wel! Wees creatief! Door fysieke afstand te bewaren hoeft men geenszins afstandelijk te doen. Wij mogen steeds weer beseffen: alles geven we allereerst met ons hart en niet met de hand. Moge het licht van Christus daarom vooral in ons hart blijven branden. Dat wens ik ieder van ons van harte toe.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team een Zalig Pasen.

 

Pastoor Joachim R. Skiba

Mauricio2

Pastor Mauricio: Kerk is nu een moeder die ook niet alles weet

Vandaag, zaterdag 4 april 2020, staat er in de Amersfoortse Courant / Algemeen Dagblad een interview die de Soester journalist Piet van Dijk gisteren met pastor Mauricio Meneses heeft gehouden over zijn rol in deze moeilijke tijd ter voorbereiding op het Paasfeest met veel mensen die strijden om in leven te kunnen blijven.
Het is een indrukwekkende bijdrage geworden die we met de bezoekers van onze website willen delen.

aanmeldknop

Online vieringen vanuit Bilthoven op kerkradio

Vanuit Bilthoven worden vanaf 29 maart korte vieringen (met muziek, maar zónder kerkgangers) uitgezonden. Vanuit de OLVkerk met alleen geluid en vanuit de PKN Centrumkerk oecumenisch (met beeld!). De vieringen zijn te beluisteren via de kerkomroep.

klik hier voor de vieringen vanuit de OLV kerk

Klik hier voor de vieringen vanuit de Centrumkerk

Uitzending vanuit: Datum/tijd Voorganger(s)
OLV Zondag 29 maart 10.30 uur Joke Mourits
OLV Palmzondag 5 april, 10.30 René Grotenhuis en Janine Noten
Centrumkerk Witte Donderdag 19.30 uur ds. Marjolein Cevaal en pastor Gerard Weersink
OLV Goede Vrijdag 15.00 uur Astrid Veldhuis en pastor Annelies vd Boogaard
Geen uitzending, maar link op website OLV Goede Vrijdag 19.30 uur Meditatie met gebed en muziek (Jan Ham Cunera Buist en Hyleco Nauta)
Centrumkerk Eerste Paasdag, 10.30 uur ds. Harold Oechies en René Grotenhuis
OLV zondag 19 april, 10.30 uur Martin Meijer  en/of  Hyleco Nauta
OLV zondag 26 april, 10.30 uur Astrid Veldhuis

Alles is onder voorbehoud. Houd s.v.p. deze en onze website in de gaten: www.olvbilthoven.nl

church-as-a-body-of-christ.png

Jouw bemoedigende bouwsteentje

Ben jij een goede schrijver? Zoek je graag internet af naar grappige afbeeldingen? Is er een bemoedigend gebed waar je steun aan beleeft? Is er een website die jou helpt deze moeilijke dagen rond corona? Deel het met je mede parochianen! Van Pasen tot Pinksteren willen we elkaar bestoken met mailberichtjes vol hoop en inspiratie. Wij, dat zijn we allemaal samen, allemaal ledematen van dat ene Lichaam van Christus. Lever ook jouw bijdrage, of geef je op om al die mooie mailtjes te lezen. Want behalve schrijvers hebben we natuurlijk ook lezers nodig.

D

goedeweek

Vieringen dmv livestream in de Goede Week

Overzicht Vieringen in de Goede Week livestream vanuit de St. Josephkerk. De vieringen zijn via de website van de OLVvA en op Facebook online mee te vieren. Een korte link vind je ook hier.

Palmzondag

 • zaterdag 4 april om 19:00 uur Internationale mis door pr. Roderick Vonhögen
 • zondag 5 april om 09:30 uur mis door pr. Mauricio Meneses

In beide vieringen worden palmtakjes voor de gemeenschappen van Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ingezegend. De verdeling van de palmtakjes geschiedt
vanuit de eigen kerken, zie daarvoor de lokale nieuwsbrieven.

Witte Donderdag

 • donderdag 9 april om 19:00 uur mis door pr. Mauricio Meneses

Goede Vrijdag

 • vrijdag 10 april om 15:00 uur kruisweg door pw. Wies Sarot en jongerenwerker Suhail Tafur
 • vrijdag 10 april om 19:00 uur Goede Vrijdag Viering door pr. Roderick Vonhögen

Paaszaterdag

  • zaterdag 11 april om 21:00 uur Paaswake door pr. Joachim Skiba

Tijdens de Paaswake worden de Paaskaarsen van alle geloofsgemeenschappen van onze parochie gezegend.

Paaszondag

 • zondag 12 april om 09:30 uur mis door pr. Roderick Vonhögen

Tweede Paasdag

 • maandag 13 april om 11:00 uur mis door pr. Joachim Skiba

Tijdens de vieringen kun je je gaven delen via rkcollecte.nl. Je kunt ook altijd een donatie doen via deze website, van harte aanbevolen. Je donatie komt ten goede aan de geloofsgemeenschap van je keuze of de gehele parochie, naar gelang je keuze.

 

 

Boodschappen

Help de voedselbank!

In de Nicolaaskerk in Baarn is het een goede gewoonte om iedere week iets mee te nemen voor de voedselbank. Nu de vieringen niet doorgaan, blijven onze inzamelmanden leeg.

De eerste weken nadat de maatregelen van kracht werden, is de voedselbank geholpen door voorraden van restaurants. Maar dat was slechts tijdelijk. Ook de acties in supermarkten vinden geen doorgang, vandaar dat uw hulp hard nodig is. Wij willen u vragen om te zorgen dat onze manden alsnog gevuld worden. De kerk is regelmatig open. Misschien lukt het u om na het doen van uw boodschappen een ommetje te maken via de kerk? U vindt de manden in het portaal.

Namens iedereen die het zo hard nodig heeft: Dank u wel!

Vieringen door de week

Alle vieringen door de week zijn geschrapt in verband met de maatregelen rond het Coronavirus

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.