IB_vasten2021_2

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.
Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

  • “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”
  • “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m’n rooms-katholieke familie!”
  • “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven en geen dolers worden.”
  • “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.

Hoe? 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.

Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

 

 

 

Michaelkerk_met_regenboog_ed1

Kerk van Hoop

Een buurtgenoot van onze kerk in De Bilt stuurde ons deze foto van een volledige regenboog, met zelfs, als je goed kijkt (even klikken op de foto hieronder!), de tweede orde boog. Ik zie dit als een teken van hoop, zoals God eertijds Zijn verbond met Noach sloot.

Michaelkerk met regenboog

 

kindje in de kribbe - plaatje

Kerst met de kinderen

Het zal niemand verbazen: door het coronavirus vieren we Kerst met de kinderen dit jaar anders dan andere jaren.
In de afgelopen Adventperiode was er de (online) Adventkalender, te vinden op de website van Kinderen bidden voor Kinderen. Hier was elke dag van de Adventperiode een mooie verrassing te vinden, zoals een film, een kleurplaat, een verhaal of een idee voor activiteit. Zo telden we met mooie inspiratie af naar Kerstmis. Nog niets gezien en wel nieuwsgierig? De kalender is nog wel even bereikbaar om de verrassingen achter de luikjes zijn te ontdekken.

Op 24 en 25 december vieren we het geboortefeest van Jezus, Kerstmis! Dat wordt dit jaar een corona-proof thuis-feestje. Op verschillende momenten, in de kerk en vanuit huis, hebben we met kinderen van de Michael-Laurens gemeenschap en van de Oosterlichtkerk gezongen, gelezen en gedanst. De opnamen van al deze momenten zijn samengesteld tot een kinderkerstviering, te bekijken vanaf 24 december 12:00 uur tot 6 januari. Zo kunnen we in gedachten bij elkaar, op veilige afstand Kerst vieren. Heel veel dank aan iedereen die geholpen heeft en heel veel kijkplezier!

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest toe en zien er naar uit dat we elkaar in 2021 weer echt mogen ontmoeten!

Werkgroep Kinderwoorddienst Michael-Laurens gemeenschap
Werkgroep Kindermoment Oosterlichtkerk

Tip voor 27 december (ook online): de nationale top2000 kerkdienst. De uitzending begint om 19:30 uur.

Advent

Adventskalender voor de kinderen

Vanwege het Coronavirus zullen in veel gemeenschappen de vieringen in de Adventsperiode er dit jaar anders uitzien en zullen veel projecten voor de kinderen misschien niet aan bod komen. Daarom is er dit jaar, speciaal voor de kinderen, een online Adventskalender, samen met Kinderen-bidden-voor-Kinderen tot stand gekomen.

noach 1931

Digitale Adventskalender

Dromen van het goede leven

Adventskalender 2020

In de Advent willen we deelnemen aan een eeuwenoude discussie van theologen en filosofen; de discussie over de vraag wat nu een goed leven is. Wanneer is er sprake van een goed leven? Bijbel en geleerdheid wordt uit de kast gehaald om hier een antwoord op te geven.

In coronatijd dringt deze vraag zich ook aan ons op. Wat vinden wij eigenlijk een goed leven? Moeten wij daar niet eerst een antwoord op hebben voordat we ons een oordeel kunnen vormen over de wijze waarop we met corona omgaan?

Als logo hebben we een afbeelding van de schilder Marc Chagall. Chagall schilderde verschillende malen in zijn leven het moment waarop Noach de duif loslaat uit de benauwde ark. Noach en zijn gezin zitten dan al een jaar opgesloten in de dobberende boot. Waar hebben ze van gedroomd dat jaar? Welke plannen maakten zij?

En waar dromen wij van? Welke plannen maken wij?

Droom je mee? Denk je mee? Geef je dan op voor de digitale Adventskalender. Dan ontvang je iedere dag van de Advent een meditatie, gedachte, filmpje of lied met betrekking tot ons onderwerp.

Opgave bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

Allerheiligen

Thuis Allerzielen vieren

Komende maandag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag herdenken we gewoonlijk gezamenlijk al degenen die gestorven zijn, met bijzondere aandacht voor de mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Deze gezamenlijke viering is dit jaar slechts zeer beperkt mogelijk.
Gelukkig kunnen we thuis en op het kerkhof wel aandacht besteden aan onze dierbare doden. Voor wie naar een vorm zoekt om dat te doen volgen hieronder wat suggesties.

Thuis
Maak op zondagavond of maandagmorgen een speciaal hoekje voor de overledenen die jij wilt herdenken. Dat hoekje kan je aankleden met een mooi kleedje, een foto of een ander aandenken, een kaars, bloemen, klimop (symbool van de eeuwigheid), een kruisje, een Mariabeeldje en andere dingen die voor jou met het herdenken van de overledenen te maken hebben. Ook kan het mooi zijn om de namen van al degenen die je wilt herdenken op een herfstblad te schrijven.

Leg de bijbel open bij de tekst die je wilt lezen. Dat is misschien de tekst die je gelezen hebt tijdens een uitvaart, of het hieronder genoemde evangelie.
Spreek met eventuele huisgenoten af wanneer je samen wilt stil staan bij de overledenen.

Een moment van bezinning
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Steek de kaars aan.

Gebed

God van alle leven,
op deze donkere dag
in een tijd die ons leven verandert
willen wij ons plaatsen in uw licht
dat sterker is dan alle duisternis.
Laat uw troostend licht schijnen over ons.
Versterk in ons de hoop
en het vertrouwen in Jezus, uw Zoon,
die gestorven is zoals onze dierbare overledenen,
die onze dierbare doden
ook is voorgegaan in de opstanding.
Verlicht ons verdriet en verzacht het gemis
dat wij voelen als we denken
aan wie ons voorgingen naar het nieuwe leven
dat vragen wij U in Jezus naam. Amen.

Lezing uit de Blijde Boodschap Johannes 15, 11-17

Heb elkaar lief
Jezus sprak tot zijn vrienden:
‘Met wat Ik jullie heb gezegd,
wil Ik mijn blijdschap op jullie overbrengen:
Dan zal jullie blijdschap volmaakt zijn.
Mijn opdracht aan jullie is:
‘Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad’.
Je kunt je vrienden niet méér liefhebben
dan wanneer je je leven voor hen geeft.
En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je vraag.
Ik noem jullie niet langer knechten,
want een knecht weet niet wat zijn Heer doet.
Nee, Ik noem jullie vrienden,
omdat Ik jullie alles heb bekend gemaakt
wat Ik van Vader gehoord heb.
Jullie hebben niet Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen,
en Ik heb jullie gevraagd er op uit te gaan.
Jullie moeten vrucht dragen
en je opbrengst aan vruchten niet verloren laten gaan.
En de Vader zal jullie alles geven
wat je Hem – met een beroep op Mij – vraagt.
Dit is Mijn opdracht aan jullie: ‘Heb elkaar lief’.
Woord van de Heer. Wij danken God.

Wees even stil

Namen noemen

Noem rustig de namen van hen die je mist
(schrijf ze eventueel tevoren op een lijstje)
Vertel erbij waarom je hen mist.
Noem de naam dan nogmaals.

Jan,
(ik mis je grapjes)
(ik mis de gesprekken over voetbal)

Jan

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Oma, (ik mis je luisterend oor)

Oma

Heer, geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte haar.

….

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Lezing uit een brief uit de dodencel
“Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.
Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt hard maar het is een grote troost.
Want zolang de leegte blijft, blijf je aldoor met elkaar verbonden.
Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet.
Integendeel. Hij houdt die leegte leeg
en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.
Hoe mooier en hoe rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering
in stille vreugde.”                                                    Dietrich Bonhoeffer

gebed om zegen 
God van alle leven,
In uw handen hebben wij onze dierbare doden gelegd.
Ook ons leven ligt in uw hand.
Wilt U ons en allen die ons lief zijn zegenen
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Op het kerkhof

Maak het graf schoon en  plaats er bloemen en kaarsen op.

Bezinning

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Wees even stil.

Namen noemen

Noem de namen van degene(n) die begraven ligt.
Vertel waarom je hem mist. (zie boven)

Johannes Gerardus Klomp

Heer, geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hem.

Gebed
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, moeder van God
Bidt voor ons zondaars,
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr-wjeijk

Woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”

Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.”

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

H. Familiekerk Soest

Woensdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.