Featured Image

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en het Huis voor de Pelgrim een gezamenlijke bedevaart naar Rome aan. Deze vindt plaats in de meivakantie van 2025.

Als voorlopige data zijn gepland: 26 april tot en met 3 mei 2025. Houd deze vast vrij in uw agenda.

Binnenkort hier meer informatie over deze nationale bedevaart voor pelgrims van hoop.

Featured Image

De WJD-reis van: Jaimy

Afgelopen zomer zijn verschillende jongeren uit onze parochies (HH. Martha & Maria en OLV van Amersfoort) naar de Wereldjongerendagen in Lissabon gegaan. Sommigen gingen met bisdom Haarlem-Amsterdam, sommigen gingen backpacken en 13 jongeren gingen mee met de reis van de bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Zij vertellen in hun eigen woorden hoe ze het hebben ervaren. In dit artikel lees je over de WJD-reis van Jaimy.

Wat een reis! Het begon allemaal in de bus naar Parijs. Ik wist niet precies hoe alles zou gaan, maar ik heb het over me heen laten komen. Ik zag hoe mensen muziek maakten in de bus en met elkaar in gesprek gingen. Ik ging mee doen met een bord spel toen we even een pauze hadden. Iedereen had het makkelijk met elkaar. Je kon fijne gesprekken voeren en ik voelde me door de blijdschap niet alleen. Ik vond het mooi om te zien hoe anderen naast mij tijd maakten om te bidden. Het is niet iets wat ik alleen doe, maar er zijn anderen, jongeren van mij leeftijd die precies net als ik bidden! Dat maakte me erg blij om te zien, want nu vroegen mensen niet wat ik aan het doen was, maar ze begrepen het gewoon.

Wat ik top vond aan deze reis was dat ik veel mooie mensen heb mogen leren kennen. Ik kon met hen fijne gesprekken voeren en leerde zo altijd weer iemand anders kennen.

Ik vond het wel lastig om aan een routine vast te zitten. Ik heb namelijk mijn eigen tijd ook nodig om goed uit te kunnen rusten. Maar dat kreeg ik helaas niet, wat mij oververmoeid maakte. Mijn rust vind ik belangrijk ook om goed mee te kunnen doen bij de WJD.

Het was een reis die ik niet zo snel meer ga vergeten 🙂

Jaimy

Featured Image

Together: brief bijeenkomst jongvolwassenen Rome vooravond synode 30/9!

Bijgaande brief is van het hoofdbestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Daarin wordt aandacht en betrokkenheid gevraagd worden voor de bijeenkomst van jongvolwassenen in Rome aan de vooravond van de synode aldaar.

Deze bijeenkomst in Rome op het Sint Pietersplein in aanwezigheid van paus Franciscus op 30 september heeft bekendheid gekregen onder de naam Together.

TOGETHER brief aan parochies 2023-09-21

Featured Image

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester

"De ENE voltooit wat de ENE begonnen is"

Petrus en Pauluskerk Soest 10.30 uur 

Op zondag 17 september viert pastor Frans Zwarts in de Petrus en Pauluskerk dat hij 60 jaar geleden tot priester werd gewijd. De dag begint met een feestelijke eucharistieviering, waarna er uitgebreid gelegenheid is om pastor Zwarts te feliciteren en te bedanken voor zijn vele jaren inzet in het bisdom, in het dekenaat  en  in de parochie Martha en Maria.

Vele vrijwilligers zijn op de pastorale school geraakt door zijn enthousiasme voor de bijbel en brengen dit vuur tot op de dag van vandaag over als zij voorgaan in vieringen. Anderen zijn door pastor Zwarts betrokken geraakt bij oecumenische contacten of zijn besmet door zijn belangstelling voor het Jodendom. En dan zijn er nog de vele, vele kerkgangers die  hebben kunnen genieten van zijn doortimmerde kennis van de bijbel in één van de vele vieringen waarin hij tot op de dag van vandaag voorgaat.

In het parochieblad stond een uitgebreid interview met pastor Zwarts. Dat is elders op deze site ook na te lezen.

In plaats van een cadeau stelt pastor Zwarts prijs op een gift welke bestemd zal worden voor Kerk in Nood  ter ondersteuning van vluchtelingen in Syrië en Vluchtelingenwerk Nederland. Achter in de kerk staat een bus.

U kunt de gift ook overmaken op rekening NL22 RABO 0128 897 139 t.vn. RK Parochie HH. Martha en Maria o.v.v. priesterjubileum pastor Frans Zwarts

Featured Image

Bedevaart Lourdes - groepsfoto!

Zie hier de groepsfoto van de parochies Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in Lourdes, met Mgr. Woorts (hulpbisschop van het Aartsbisdom) en uiteraard  Pastoor Skiba en diaken Nieuwenhuis. De blauwe sjaals waren het herkenningsteken gedurende deze bedevaart.

(De foto is voor parochies beschikbaar gesteld door fotograaf Durand)

Featured Image

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (III)

De laatste dagen in Lourdes waren een mooie afronding: de viering van barmhartigheid, de handoplegging, de Internationale Mis waar enkele parochianen meezongen in het gelegenheidskoor, diverse groepsfoto's...

Inmiddels is de Lourdes pelgrimage beëindigd. Voor de busreis betekende dit vertrek op Donderdag 3 mei naar Nevers, waar de H. Bernadette begraven is. Wij overnachten in haar klooster; een mooie ervaring. Wij vieren de H. Mis aldaar en staan ook stil bij de dodenherdenking van 4 mei.  Het is de laatste avond samen - een gepaste gelegenheid voor de zegening van alle devotionalia en het bedanken van diegene die zich zo hebben ingezet voor deze reis: Bernadette en Corien van het Huis van de Pelgrim en Pastoor Skiba en diakens Nieuwenhuis en van Gaans van ons pastoraal team.

Kijk ook op: aartsbisdom

Featured Image

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (II)

Het zijn intensieve dagen in Lourdes!

Op Zondag 1 mei vierden alle Nederlanders samen de H. Mis aan de Grot met Kardinaal Eijk, uitgezonden op NPO2. Een druppeltje regen verminderde de devotie niet! In de middag was het de Sacramentsprocessie met de verering van het Allerheiligste. In de woorden van onze kardinaal: 'de kostbaarste gave van de kerk'

Maandag 2 mei was eveneens een indrukwekkende dag: de Eucharistieviering in de Pius X Basiliek, Kruisweg, viering van Barmhartigheid en  in de avond de beroemde lichtprocessie.

Hier zijn enkele foto's om een indruk te geven vanuit onze parochie. Kijk ook op de site van het Aartsbisdom voor veel mooie foto's en goed verslag!

 

Featured Image

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (I)

Van 27 april t/m 5 mei is een grote groep van onze parochie, samen met de bevriende parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, met het Aartsbisdom mee naar Lourdes. Wij nemen intenties mee en willen  de bedevaart ook met de thuisblijvers delen. Dat doen we door een aantal keer foto's op de website te zetten. Ze zijn genomen door de groep die met de busreis mee ging.

Hierbij een indruk van de eerste dagen: de stop in Lisieux waar de Heilige Theresia heeft gewoond, de aankomst in Lourdes en de eerste  H. Mis in de bovenste basiliek

Kijk ook op de site van het Aartsbisdom voor de officiële  foto's en een verslag: Aartsbisdom Lourdes

 

 

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.