Beëindiging landelijke campagne Kerkennacht

Overgewaaid uit Duitsland werd Kerkennacht vanaf 2008 ook in Nederland aanvankelijk breed omarmd. Steeds meer lokale Raden van Kerken begonnen hun kerken open te stellen op of rond 21 juni, de kortste nacht van het jaar. Zo kon een breed publiek kennis maken met al het verrassende dat kerken, naast hun vieringen, in petto hebben.

Vanaf 2011 kreeg de campagne een landelijk gezicht, toen deze onder de vlag van de Raad van Kerken gevoerd werd. In een tweejaarlijks ritme vonden er vervolgens nog vier nationale edities plaats. Bij de editie in 2017 bleek echter al dat het aantal deelnemende kerken sterk was afgenomen. Die neerwaartse trend werd in 2019 bevestigd. In overleg met de werkgroep Kerkennacht heeft de Raad daarom besloten zijn taak als landelijke aanjager te beëindigen.

Vanzelfsprekend staat het lokale kerken vrij om de naam en het logo van Kerkennacht voor eigen campagnes te blijven gebruiken. De brochure ‘Is dit óók kerk?’ die de Raad eerder dit jaar met het oog hierop uitbracht is nog steeds te bestellen of hier te downloaden. De Raad zal graag aandacht schenken aan lokale initiatieven op zijn website.

bron: Raadvankerken.nl

Eco-agenda

bijeenkomsten

De komenden dagen en weken zijn er weer de nodige activiteiten om de reflectie op “het huis dat wij bewonen”onder de aandacht te brengen. Daarnaast is er natuurlijk de Amazonesynode in Rome.

Volg de Amazonesynode

Serie bijeenkomsten in Gemeenschap Hooge Berkt

Gemeenschap De Hooge Berkt (Brabant) heeft een eigen methode ontwikkeld om op de uitnodiging van paus Franciscus in te gaan en met elkaar in dialoog te gaan over de boodschap van Laudato Si. Meer informatie hierover is te vinden op hun website. Als oecumenische gemeenschap nodigt de Hooge Berkt ook de leden van de RKK, PKN en OKK uit de buurt uit. De laatste bijeenkomst in deze serie vindt plaats op 30 november.

PDF BestandLS programma Hooge Berkt.pdf

Jaarprogramma De Huijberg – Bewust Natuurlijk Leven

14 okt 2019

Een aantal mensen van het voormalige milieuklooster Stoutenburg heeft in het West-Brabantse dorp Huijbergen een nieuwe start gemaakt. De leefgemeenschap gaat verder onder de naam ‘De Huijberg’. Gasten zijn welkom deel te nemen aan allerlei activiteiten. Voor het programma najaar 2019- zomer 2020, zie: Nieuwsbrief De Huijberg.

Wereldvoedseldag

16 okt 2019

Wereldvoedseldag

Workshop: ecologische voetafdruk en presentatie generatietuin
Woensdag 16 oktober
Tijd 14.00 – 16.30 uur
Het Laudato si huis i.o. Oude Beekbergerweg 157 Apeldoorn
Informatie en opgave: gelderlandduurzaam@gmail.com

PDF BestandFlyer Geloof, duurzaamheid en toekomst.pdf

Micha zondag

20 okt 2019

Micha Nederland organiseert elk jaar de Micha zondag. Deze vindt dit jaar plaats op 20 oktober. De Micha Cursus biedt verdieping en praktische handvatten aan kerken en groepen die werk willen maken van gerechtigheid. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en een praktische doe-dag. Online cursusomgeving zijn daarnaast nog extra verdiepende modules te volgen, onder meer over de thema’s kledingindustrie en klimaatverandering. Het werkboekje is dit jaar voor het eerst niet alleen online te bestellen, maar ook te vinden in de boekhandel. Voor de cursusleider is er een (gratis) online handleiding beschikbaar.

Natuurwerkdag in de Sint-Adelbertabdij te Egmond

02 nov 2019

Rondom de Egmondse abdij heeft zich, vanaf haar ontstaan in 1935, een rustiek park en een weelderige tuin ontwikkeld. Omdat de monniken hun bijdrage willen leveren aan de huidige en toekomstige maatschappij, willen zij in de abdijtuin ruimte geven aan educatie over de Levende Aarde. Op 2 november organiseren de monniken een natuurwerkdag van 9.30 – 16.00 u. Naast cultuur en een lunch, bieden zij ook de mogelijkheid het ‘tuinieren met de natuur’ theoretisch en praktisch te leren kennen. Inschrijven kan via Natuurwerkdag.nl

Katholieke bijbelzondag

Op de feestdag van de Heilige Hiëronymus roept paus Franciscus de 3de zondag door het jaar uit tot Dag van Gods Woord in de universele Kerk.

Paus Franciscus kondigt met de vanmorgen gepubliceerde apostolische brief Aperuit Illis een speciale zondag af die jaarlijks speciaal aan de studie, de verkondiging en de viering  van het Woord van God wordt gewijd. De Zondag van het Woord van God , die nu al is omgedoopt tot ‘Bijbelzondag’, zal voortaan jaarlijks op de derde zondag door het jaar – in 2020 is dat 26 januari – in de universele Kerk moet worden georganiseerd. De speciale zondag moet de katholieke gelovigen ertoe aanzetten de Heilige Schrift te bestuderen en de verspreiding van het Evangelie in de wereld te bevorderen. Wij moeten dringend groeien in onze kennis en liefde voor de Bijbel en voor de verrezen Heer. De dag moet de viering, bezinning en studie van de Heilige Schrift bevorderen, schrijft paus Franciscus in Aperuit Illis, die vandaag maandag 30 september, op de feestdag van de Heilige Hiëronymus, is gepubliceerd. Priester en kerkleraar Hiëronymus werd bekend om zijn vertaling van de Bijbel in het alledaagse Latijn (de zogeheten Vulgaat of Vulgaat) en zijn Bijbel.

 

Het initiatief moet gelovigen beter helpen begrijpen dat de Bijbel niet zomaar een verzameling geschiedenisboeken of een kroniek is, maar gericht is op de integrale redding van de menselijke persoon. De Zondag van het Woord valt blijkbaar niet toevallig eind januari, net na het einde van de Gebedsweek voor de Eenheid. De paus onderstreept in zijn apostolische brief dan ook de oecumenische waarde van de viering van de Zondag van het Woord van God, omdat de Schrift het pad aangeeft naar authentieke en stevige eenheid.

Elke gemeenschap kan beslissen hoe zij de zondag gaat invullen, schrijft de paus nog. Van groot belang is echter dat de Heilige Schrift daarbij de centrale plaats krijgt. Een goede homilie kan alvast een goede aanzet zijn: Voor veel katholieken is dit misschien de enige keer dat ze de schoonheid van Gods woord toegepast zien worden op hun leven. Daarom moet de homilie zorgvuldig en voldoende lang worden voorbereid.

Bron: National Catholic Reporter/I.Media/kerknet

Week van gebed voor de eenheid 2020‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Dat maken de Raad van Kerken en MissieNederland vandaag bekend. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen mee vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

 

Bestelformulier: klik hier

Download liturgieboekje: klik hier
Download poster: klik hier
Download gebedskaartje: klik hier

Kinderen doen mee in de Week van gebed
Voor de zondag van de Week van Gebed is in opdracht van MissieNederland en de Raad van Kerken een speciaal kinderdienstpakket ontwikkeld door de Internationale Bijbelbond. Ook het kindergebedsboekje werkt vanuit het thema Buitengewoon  en gaat uit van het verhaal van Paulus die strandt op het eiland Malta. Ook hiervoor heeft de Internationale Bijbelbond het materiaal ontwikkeld, in samenwerking met HGJB, Gave, Leger des Heils, Mercy Ships, Operatie Mobilisatie, Timotheüs en Vertel het maar. Bestellen kan via het bestelformulier (zie hierboven).

Voorbeschouwing Amazone synode

Pastoraat en milieu in het Amazonegebied 

Bijna de hele maand oktober wordt in het Vaticaan een bijzondere bisschoppensynode gehouden over het Amazonegebied in Zuid-Amerika. De werktitel van deze deels ‘groene’ synode is: ‘Amazone: nieuwe wegen voor de Kerk en voor een integrale ecologie’. Twee thema’s onder één noemer; twee thema’s waar je tot Sint Juttemis over kunt blijven praten maar waar afdwingbare concrete uitkomsten en maatregelen bij voorbaat uitgesloten zijn. Wat niet wil zeggen dat het een zinloze bijeenkomst wordt. Want opnieuw daagt paus Franciscus zijn eigen kerk en de wereldgemeenschap uit tot serieus nadenken: over het pastoraat, mensenrechten en over de bescherming van het milieu.

Wie luistert er nou naar Indianen…?

–   door onze correspondent Frans Wijnands   –

‘We hebben ze het geloof gebracht met het idee dat we tegen die Indianen wel konden zeggen wat we wilden, wat volgens ons goed was. We brachten onze Europese ervaringen en visie naar het Amazonegebied zonder acht te slaan op de tradities, gebruiken en gewoonten van die inheemse bevolking. Maar ja, in Europa gaan de dingen nu eenmaal anders en dat zal op de komende bisschoppensynode wel blijken’. Mgr. Erwin Kräutler staat in het Vaticaan bekend als ‘de Amazone-bisschop’. De Braziliaans-Oostenrijkse Kräutler trok in 1965 als jong missionaris naar het Braziliaanse Amazonegebied om er te werken bij zijn oom, bisschop van het bisdom Xingu, het grootste rk-diocees van Brazilië. In 1980 werd hij tot bisschop gewijd en nam hij de taak van zijn oom over. Nu is mgr. Kräutler zelf met emeritaat maar dat weerhoudt hem er niet van om onvermoeibaar op te blijven komen voor de mensenrechten van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Een minderheid waar eigenlijk niemand naar luistert, constateert mgr. Kräutler. Een aantal jaren geleden maakte hij paus Franciscus attent op de beroerde situatie in het Amazonegebied, waar ontbossing, ontginningen en aangestoken bosbranden de oorspronkelijke bewoners van hun grondgebied verdrijven en waar de natuur  slachtoffer wordt van de mens die alleen maar oog heeft voor economische belangen en geldelijk gewin.

‘Het gaat, vrees ik, voor onrust en grote spanningen zorgen als op de komende bisschoppenconferentie twee pastorale opvattingen op elkaar botsen. Europeanen zien veel dingen anders dan wij. Bij ons begint alles aan de basis. De mensen zeggen wat ze denken. Daar moet je respect voor hebben, je moet naar ze luisteren, zeker als bisschop’. Natuurlijk neemt de emeritus-bisschop deel aan de synode. Net als een andere Braziliaan, emeritus-kardinaal Claudio Hummes. Deze 84-jarige franciscaan is al jaren een autoriteit binnen de rk-kerk. In het Jezuïetenblad Civilta Cattolica blikte hij onlangs vooruit op de synode en dat liegt er niet om. ‘We gaan natuurlijk niet naar die synode om te herhalen wat al zo vaak gezegd is, hoe mooi en theologisch onderbouwd dat ook moge zijn’.  Je hoeft dan de begrippen ‘vrouwelijke diakens’ en ‘getrouwde priesters’ maar te noemen en de tegenstellingen tussen de kerkelijke leer en de praktische pastorale zielzorg springen levensgroot in het oog.

Amazonië is de niet staatkundige aanduiding voor het immense regenwoud, het grootste op aarde. Het heeft een oppervlakte van 5,5 miljoen vierkante kilometer en strekt zich uit over maar liefst negen Zuidamerikaanse landen, waaronder Suriname. Maar het grootste deel – ruim 60% – ligt in Brazilië. De huidige Braziliaanse regering en vooral president Jair Bolsonaro worden vanwege hun economische ontwikkelingsplannen als de grootste bedreiging voor het regenwoud gezien.  Bolsonaro wil het bos open leggen voor landbouw, veeteelt, maar ook voor mijnbouw en gigantische waterkrachtprojecten.

Vanuit de behoudende hoek binnen de rk-kerk is er weerstand tegen voorstellen van priesters en bisschoppen uit het Amazonegebied om misschien getrouwde mannen en vrouwen meer bij de zielzorg en de liturgie te betrekken. Kardinaal Hummes begrijpt dat wel, maar vindt dat er creatief naar de toekomst moet worden gekeken. Verscheidenheid binnen onze ene Kerk  moet geen bedreiging, maar een verrijking zijn, vindt hij. ‘De verscheidenheid is juist de rijkdom van de eenheid van de Kerk’.

Paus Franciscus heeft al laten weten dat hij het priesterambt niet meteen toegankelijk zal maken voor gehuwde mannen. Maar alleen het idee al dat er hardop over gesproken wordt jaagt de behoudende roomse clerus in de gordijnen. In die kringen heerst grote bezorgdheid en zelfs angst voor deze synode, vandaar de forse kritiek in aanloop er naar toe. ‘Eén punt is fundamenteel. De Apostolische Traditie, de leer van Jezus en de Apostelen overgenomen uit het Nieuwe Testament is leerstellig de enige toetssteen voor alle standpuntbepalingen over doctrine en praktijk. Amazone of geen Amazone, in geen enkel land, kan de kerk verwarring, laat staan tegengestelde leerstelling toestaan, omdat dit de Apostolische Traditie zou schaden’. Dat schreef uitgerekend kardinaal Georg Pell onlangs aan zijn gelovigen. De kardinaal wacht in een Australische gevangeniscel zijn hoger beroep inzake een misbruikschandaal af en heeft kennelijk de tijd om zich over de zuiverheid van de leer druk te maken.

‘Maar we hebben het wèl over andere bisdommen en parochies dan waar we in Europa aan gewend zijn. In mijn diocees zijn meer dan 800 parochies. Een priester komt daar eens in de twee, drie jaar langs. En in die tussentijd bestieren vrouwen de kerk. Als zij het niet deden…? Vrouwen kunnen veel dingen beter dan mannen, en daar hoort ook het diakenschap bij vindt mgr. Kräutler. Dat heeft volgens hem niks met ‘vrouwenkerk’ of ‘mannenkerk’ te maken. Er is maar één kerk waarin mannen en vrouwen gelijkberechtigd zijn in  het pastorale werk, de diaconie inbegrepen.

Ook kardinaal Hummes pleit voor aangepaste veranderingen en niet eindeloos het Europese priestermodel overplanten naar een totaal andere cultuur en andere omstandigheden zoals in het Amazonegebied. Natuurlijk kan de Amazone-synode het celibaat niet opheffen, maar de meer dan 185 deelnemers aan deze bijeenkomst kunnen wel pleiten voor aanpassingen, zelfs voor gewijde, getrouwde mannen om de rk-kerk in het priester-arme Amazonegebied levend te houden.

 

franswijnands@kpnmail.nl

RK Driepunt september 2019

Via deze pagina kun  je de meest recente uitgave bekijken van RK Driepunt, het blad van de geloofsgemeenschap Willibrord en Carolus Borromeüs (Soest en Soesterberg)

Het betreft de uitgave van  september – oktober  1905613_RK3punt_nr.8

Op pg.14 en 15 de intenties voor de vieringen en het rooster van de vieringen in de Willibrordusgemeenschap en van de Carolus Borromeüs

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.